Suomen Yrittäjät: Pienille yrityksille saatava alv-huojennus

1.8.2012

Ensi vuodenvaihteessa voimaan tuleva arvonlisäveron yhden prosenttiyksikön korotus iskee Suomen Yrittäjien mukaan kipeimmin pienempiin palvelualan yrityksiin. 

Suomen Yrittäjien mukaan varsinkaan pienet yritykset eivät pysty kysynnän ja kilpailutilanteen vuoksi siirtämään veronkorotusta hintoihin, mikä heikentää pienyritysten kannattavuutta ja työllistämismahdollisuuksia.

Suomen Yrittäjien mukaan veronkorotus heikentää myös pienyritysten työllistämismahdollisuuksia. Tällä vuosituhannella suurin osa Suomen uusista työpaikoista on syntynyt pk-yrityksiin. Näistä suurin osa, lähes 30 000 työpaikkaa, on syntynyt pienimpiin eli alle viiden henkilön yrityksiin.

– Työllisyyden kannalta on oleellisen tärkeää, että näiden yritysten toimintaolosuhteisiin kiinnitetään nyt huomiota, korostaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Tilannetta voitaisiin Järventauksen mukaan helpottaa nostamalla alv-alarajahuojennusta nykyisestä 22 500 eurosta 50 000 euroon. Huojennus koskisi peräti noin 60 000 yrittäjää ja keventäisi heidän alv-taakkaansa noin 70 miljoonalla eurolla.

Suomen Yrittäjät toivoo myös, että pienyritykset voisivat siirtyä maksuperusteiseen arvonlisäverotilitykseen. Nyt erityisesti palvelualan yritykset joutuvat usein maksamaan laskusta suoritettavan arvonlisäveron ennen kuin saavat laskusta maksun asiakkaalta, mikä on aiheuttanut pienille yrityksille maksuvalmiusongelmia.