YIT edellyttää aliurakoitsijoiltaan tilaajavastuupalveluun kuulumista

2.1.2012

YIT Oyj on ilmoittanut edellyttävänsä, että kaikki sen käyttämät suomalaiset aliurakoitsijat liittyvät Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi-palveluun vuoden 2012 alusta lähtien.

Palvelun avulla YIT voi varmistaa, että sen sopimuskumppanit ovat hoitaneet lainmukaiset velvoitteensa, kuten verot ja eläkemaksut sekä muut työehtosopimusten mukaiset velvoitteet. Yhtiön tiedotteen mukaan YIT ei tee kauppaa Tilaajavastuu.fi-palveluun kuulumattomien suomalaisten yritysten kanssa.

Edellytys tilaajavastuupalveluun kuulumisesta on kirjattu yhtiön tarjouspyyntö- ja sopimuspohjiin. Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämä Valvoja-palvelu, joka helpottaa merkittävästi työmaalta käsin tapahtuvaa tilaajavastuulain velvoitteiden valvontaa, otetaan YIT:ssä käyttöön asteittain kuluvan vuoden aikana.

Vuodesta 2007 asti voimassa ollut ns. tilaajavastuulaki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että sen käyttämät sopimuskumppanit ovat hoitaneet lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista.

Tilaajavastuu.fi-palvelu tarjoaa tarvittavat työkalut tilaajavastuulain rutiinien hoitamiseen. Se mm. noutaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot eri rekistereistä ja ilmoittaa, mikäli tiedoissa on puutteita.