Pelastusviranomaisia koulutetaan tunnistamaan sähköpalot

5.4.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) alkaa kouluttaa pelastusviranomaisia tunnistamaan sähköpalot nykyistä paremmin. Mitä tarkemmin syttymissyyt saadaan selville, sitä paremmin vastaavat palot pystytään ehkäisemään. 

Koulutuksia järjestetään pelastuslaitoksille ympäri Suomea kevään ja syksyn aikana. Koulutukselle on tarvetta, koska sähköpalojen moninaiset syttymissyyt vaativat pelastusviranomaisilta erityistä osaamista.

– Epäselvissä tapauksissa pelastusviranomaiset merkitsevät palon syttymissyyksi usein sähkön, kun kaikki muut vaihtoehdot on käyty läpi. Syttymissyytä tarkemmin tutkittaessa palon aiheuttajaksi voikin löytyä joku muu tekijä, ylitarkastaja Jukka Lepistö Tukesista kertoo.

Esimerkiksi maaliskuista Valamon luostarin tulipaloa epäiltiin aluksi sähköpaloksi, mutta tarkemmissa tutkimuksissa epäilykset kohdistuvat nyt vanhaan hormiin.

Sähköpalot voivat alkaa joko sähkölaitteiden tai -asennusten vioista, väärästä tai huolimattomasta käytöstä, tai kunnossapidon puutteesta. Sähköpaloissa menehtyy vuosittain noin 20 henkeä. Pelastuslaitoksen tietoon tulee Suomessa vuosittain jopa noin 2 500 sähköstä johtuvaa rakennuspaloa ja läheltä piti -tilannetta.