Ammattilaisten sähkötapaturmien määrä on noussut huolestuttavasti

8.8.2012

Sähkötapaturmat 2007-2011. Kuva Tukes 

Viime vuonna sähköistysalan ammattilaisille sattui yhteensä 37 sähköisku- ja valokaarionnettomuutta. Tämä on lähes kolmannes enemmän kuin vuonna 2010.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) VARO-rekisterin mukaan tapaturmista 28 oli sähköiskuonnettomuuksia ja yhdeksän valokaarionnettomuuksia. Yleisin sähkötapaturmien syy oli virheellinen toiminta ja inhimillinen erehdys. Suurin osa ammattilaisten tapaturmista aiheutti henkilöille alle kolmenkymmenen vuorokauden työkyvyttömyyden. Neljällä henkilöllä työkyvyttömyys jatkui pidempään. Ammattilaisille sattui sähkötapaturmia eniten teollisessa ympäristössä sekä julkisissa tiloissa.

Tukesin tilaston mukaan tapaturmien määrä on huolestuttavassa kasvusuunnassa, sillä vuonna 2010 ammattilaisille sattui kymmenen tapaturmaa viimevuotista vähemmän, eli yhteensä 27. Sähköturvallisuuslain mukaan poliisilla, pelastus- ja työsuojeluviranomaisella sekä verkonhaltijalla on velvollisuus ilmoittaa Tukesille vakavista sähkötapaturmista. Lievemmät sähkötapaturmat jäävät usein ilmoittamatta.

Maallikoille tapahtuneita sähkötapaturmia oli VARO-rekisterin mukaan 54. Tapaturmia sattui paljon asuinrakennuksissa ja ulkoalueilla. Viime vuonna sattui yksi kuolemantapaus, kun noin 20-vuotias mies kiipesi junan katolle Kuopiossa.

Vuoden 2011 tilastojen perusteella sähköpaloissa menehtyneiden määrä on vähentynyt tuntuvasti. Sähköpaloja oli viime vuonna 590, joista 15 johti kuolemaan. Suurin osa sähköpaloista syttyy kotiympäristössä. Yleisimmät laitteet, jotka aiheuttivat kuolemaan johtaneen sähköpalon, olivat liesi tai uuni sekä sähkölaitteistot. Teknisten vikojen ja väärinkäyttötapauksien aiheuttamien määrät ovat suunnilleen yhtä suuret.

 

Tukesin yhteenveto vuonna 2011 sattuneista onnettomuuksista