SESKO: Asennuskaapeleita kaupiteltu harhaanjohtavasti

9.7.2012

SESKOn teknisen komitean mukaan Suomessa on myyty asennuskaapeleita harhaanjohtavasti kotimaisen MMJ-tyypin nimellä, vaikka kaapelit eivät ole täyttäneet tyypille asetettuja vaatimuksia. 

SESKOn teknisen komitean ”SK 20 Energiakaapelit” mukaan tämän kevään ja kesän aikana Suomessa on myyty monissa paikoissa ulkomailta tuotuja kaapeleita MMJ-ja MMJ HF -kaapeleiden nimillä, vaikka myydyt kaapelit eivät ole olleet standardin SFS 2091 mukaisia.

SESKOn mukaan tyyppinimikkeiden harhaanjohtava käyttö voi johtaa vaarallisiin seurauksiin, sillä tällöin voidaan sekoittaa vaatimukset täyttämätön halpakaapeli sellaisiin kaapeleihin, jotka täyttävät nippuna paloa levittämättömälle kaapelityypille standardeissa asetetut vaatimukset. Esimerkiksi asennusstandardi SFS 6000-4-442 edellyttää nippuna paloa levittämättömien kaapeleiden käyttöä.

Testatut MMJ HF -kaapelit täyttävät standardin SFS 5546 mukaiset palonkestoisuusvaatimukset, mutta markkinoilta löytyneiden halpakaapeleiden käyttöön sisältyy ilmeinen riski, että standardin rakennevaatimukset täyttämätöntä kaapelia asennetaan kohteeseen, missä se ei täytä myöskään paloturvallisuusvaatimuksia.

Energiakaapelikomitea kehottaa asennuskaapeleiden hankinnasta, käytöstä ja asentamisesta vastaavia henkilöitä varmistamaan, että hankitut MMJ- ja MMJ HF -kaapelit ovat vaatimusten mukaisia.