Sähkötarvikkeiden tukkumyynti kasvoi 13 %

12.1.2012

Sähkötarvikkeiden tukkumyynti vuonna 2011 oli 875 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 12,8 %. Joulukuussa sähkötarvikkeiden tukkumyynti kasvoi 10,4 % vuoden 2010 joulukuuhun verrattuna.

Sähkötarvikkeiden tukkumyynti vuosina 2000-2011. Kuva STK 

Vuoden 2011 alusta laskettu kumulatiivinen myynnin kasvu oli tasaista 11,3 - 14,7 % läpi vuoden edellisvuoteen verrattuna. Euroissa koko vuoden myynti palautui lähes vuoden 2008 tasolle, jolloin saavutettiin kaikkien aikojen ennätys.

– Ennakoimme kysynnän jatkuvan hyvänä vuoden alkupuolen. Talouden epävarmuudesta huolimatta on nähtävissä myös merkkejä myönteisestä kehityksestä loppuvuoden osalta, Sähköteknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari arvioi.

– Ala on hyvin riippuvainen rakentamisen volyymista ja teollisuuden investoinneista, jotka antavat viime kädessä suunnan myös sähkötarvikkeiden kysynnälle. Loppuvuoden myrskyt nostivat esiin tarpeen mittaviin jatkoinvestointeihin jakeluverkon luotettavuuden parantamiseksi. Tämä luo pitkäaikaista kysyntää johtimille, laitteille ja älykkään sähköverkon komponenteille.