Otaniemen tutkimusreaktori sammutetaan

12.7.2012

VTT on päättänyt lopettaa Espoon Otaniemessä sijaitsevan FiR 1-ydinreaktorin toiminnan. VTT:n mukaan tutkimusreaktori ajetaan alas niin pian, kuin se on teknisesti ja lainsäädännöllisesti mahdollista.

Otaniemen tutkimusreaktori

VTT:n tutkimusreaktori, FiR 1, aloitti toimintansa Otaniemessä 50 vuotta sitten vuonna 1962. Vuonna 1960 Yhdysvalloista tilattu reaktori rakennettiin alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä isotooppituotantoon.

Hallinnollisesti tutkimusreaktori siirtyi VTT:lle TKK:lta vuonna 1972. Reaktorilla tehtiin paljon maaperäanalyyseja, jota esimerkiksi Geologian tutkimuskeskus hyödynsi Suomen malminetsintänäytteiden analysoinnissa.

1990-luvulla reaktoria uudistettiin merkittävästi, ja siitä kehitettiin ensimmäisten joukossa maailmassa epiterminen neutronisädehoitoasema kallon sisäisten kasvainten hoitoon. Boorineutronisädehoito (BNCT) on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi hoitomenetelmäksi etenkin uusiutuneisiin pään ja kaulan alueen syöpiin. Reaktorilla on hoidettu yli 200 syöpäpotilasta.

Hoitotoiminnan organisoinnista vastannut, VTT:n, HYKS Instituutin ja Sitran omistama Boneca Oy ajautui konkurssiin tammikuussa 2012.

VTT esitti, että palveluiden ostajat maksaisivat jatkossa reaktorin toiminnasta syntyvät kustannukset. Ulkopuolisilta tahoilta ei ole kuitenkaan saatu rahoitukseen ja palveluiden ostoon liittyvää taloudellista sitoutumista. VTT:llä ei ole myöskään omia strategisia teknologisia kehityshankkeita, jotka edellyttäisivät reaktorin käytön jatkamista.

  

Tutkimusreaktorin historiaa VTT:n sivuilla