Uusi standardi sähköteknisten laitteiden haitallisista materiaaleista

13.7.2012

Sähköalan eurooppalaisen standardisoimisjärjestö CENELECIn uusi standardi helpottaa sähkölaitteiden RoHS II -direktiivin mukaisuuden osoittamista. 

EU:n RoHS-direktiivi (The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) rajoittaa haitallisten aineiden, kuten elohopean, kadmiumin ja lyijyn käyttöä sähkölaitteissa. Määräys koskee lähes kaikkia sähkölaitteita, kuten kodinkoneita, valaistuslaitteita ja työkaluja. Direktiivin aikaisempaa tiukempi uusi versio, RoHS II, astuu voimaan ensi vuoden alussa (2.1.2013).

Sähköalan eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENELECIn (European Committee For Electrotechnical Standardization) uusi standardi EN 62474 auttaa sähkölaitteiden valmistajia ilmoittamaan tuotteiden direktiivin mukaisuus entistä helpommin. Standardi edellyttää, että sähkölaitteiden komponenttivalmistajat kertovat laitevalmistajille tuotteiden sisältämistä valvottujen aineiden määristä. Näin laitevalmistajat voivat tarkistaa, etteivät valmiit sähkötarvikkeet sisällä sallittuja määriä enempää ympäristölle tai kuluttajille haitallisia aineita.

Ilman standardointia ja yhteistä tiedonvaihtomenettelyä saman komponentin analysointi jouduttaisiin tekemään uudelleen lukuisia kertoja eri paikoissa. RoHS-vaatimustenmukaisuuden varmistaminen edellyttää tuotteilta myös CE-merkintää. Suomessa RoHS-direktiivin noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

 

Seskon tiedote: Tuore materiaalideklaraatiostandardi ja RoHS2

Lisätietoja RoHS II -direktiivistä Teknologiateollisuus ry:n, Tukesin ja SGS Fimcon sivuilla:

Teknologiateollisuus.fi/fi/a/rohs-direktiivi.html
/http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/Sahkolaitteet1/Sahkolaitteiden-vaatimukset/RoHS---Vaarallisten-aineiden-kayton-rajoittaminen/RoHS-direktiivi-vaarallisten-aineiden-kayton-rajoittamisesta-sahko--ja-elektroniikkalaitteissa-/
Uusi RoHS-direktiivi edellyttää CE-merkintää