Myrskyt heilauttivat sähkön toimitusvarmuustilastoja  

15.10.2012

Viime vuoden lopussa Suomen yli kulkeneet Hannu- ja Tapani-myrskyt aiheuttivat sähkön jakeluverkoille historiallisen laajat vahingot. Sähkömarkkinalakiin perustuvia vakiokorvauksia maksettiin ennätysmäärä, yhteensä yli 46 miljoonaa euroa, noin 371 000 sähkönkäyttäjälle.

Talvikauteen ajoittunut myrsky sekä pahensi sähkökatkojen vaikutuksia sähkönkäyttäjille että hankaloitti vikojen korjaamista. Sähkömarkkinalakiin perustuvia vakiokorvauksia maksettiin ennätysmäärä, yli 46 miljoonaa euroa yhteensä 371 000 sähkönkäyttäjälle.

Määrä vastaa noin 11 prosenttia jakeluverkkoihin liittyneistä sähkönkäyttäjistä. Energiamarkkinavirasto arvioi laskennalliseksi sähkönjakelun keskeytysten aiheuttamaksi haitaksi 445 miljoonaa euroa. Tiedot ilmenevät Energiamarkkinaviraston tänään julkaisemasta, vuotta 2011 koskevasta sähkön toimitusvarmuusraportista.

Energiamarkkinavirasto arvioi toimitusvarmuusraportissaan, että tulevalla talvikaudella 2012 – 2013 huippukulutuksen aikaan on käytettävissä kotimaista sähköntuotantokapasiteettia yhteensä 13 300 megawattia (MW). Tulevan talven sähkönkulutuksen huipuksi virasto on arvioinut 15 200 MW perustuen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian sähkönkulutuksen ennusteisiin. Vaikka sähköntuonti Venäjältä on vähentynyt merkittävästi, helpottaa vuoden 2011 loppupuolella valmistunut Suomen ja Ruotsin välinen merikaapeli talvikausien toimitusvarmuustilannetta.