Turvallisesti sähköjohtojen läheisyydessä

16.5.2012

Fingridin, Tukesin ja energiayhtiöiden Tiedä ennen kuin toimit -kampanja muistuttaa sähköjohtojen vaaroista ja antaa turvallisen työskentelyn ohjeita kaikille sähköjohtojen läheisyydessä työskenteleville. 

Tiedä ennen kuin toimit! www.hengenvaara.fiKaksivuotisen, toukokuussa käynnistyneen kampanjan kohderyhmänä ovat kaikki sähköjohtojen läheisyydessä työskentelevät ”maallikot”, kuten koneurakoitsijat, maanviljelijät ja puunkaatotöitä tekevät kesämökkiläisetkin.

Turvaohjeiden laiminlyönti tai väärät työmenetelmät sähköjohtojen läheisyydessä voivat olla kohtalokkaita. Tällä vuosituhannella viranomaisten tietoon on tullut kahdeksan sähköjohtojen aiheuttamaa kuolemantapausta.

Vuosina 2000–2011 muille kuin sähköalan ammattilaisille tapahtui 42 vakavaa tapaturmaa ilmajohtojen tai maakaapeleiden tuntumassa työskennellessä. Tapaturmista 28 eli 67 prosenttia liittyi ilmajohtojen alla tai luona työskentelyyn. Kaapelinkaivuun yhteydessä sattui 10 vakavaa tapaturmaa ja metsänhoitotyössä kolme. Yhden turman syynä oli törmääminen sähköjohtopylvääseen.

Vuosina 1991–2010 sattuneista 67 kuolemaan johtaneesta sähkötapaturmasta 28 % tapahtui piha-alueilla. Tyypillisessä tapauksessa kaadettava pihapuu kaatui aivan eri suuntaan kuin oli suunniteltu. Kampanjan esitteissä muistutetaankin, että sähköjohtojen läheisyydessä olevien puiden kaatoon voi pyytää aina myös sähköyhtiöiden apua.

Jos puu kuitenkin kaatuu syystä tai toisesta linjalle, ei johdossa kiinni olevaan puuhun saa koskaan koskea, vaan asiasta on ilmoitettava sähköyhtiölle. Puussa voi olla jännite, joten puun läheisyydestä on turvallisinta poistua tasajalkaa hyppien tai niin, että vain toinen jalka koskee kerralla maata.

Kampanjan www.hengenvaara.fi -sivuilta löydät pysäyttäviä videoita ja hyödyllisiä turvaohjeita.