Fortum käynnistää toimintojen tehostamisohjelman

19.10.2012

Fortum käynnistää kaksivuotisen tehostamisohjelman kustannusrakenteensa keventämiseksi ja kilpailukykynsä parantamiseksi. 

Tehostamisohjelma ajoittuu vuosille 2013–2014 ja sen tavoitteena on vahvistaa kassavirtaa yli miljardilla eurolla. Tämä toteutetaan vähentämällä investointeja 250–350 miljoonalla eurolla, luopumalla ydinliiketoiminnan ulkopuolisista omistuksista noin 500 miljoonan euron arvosta sekä pienentämällä kiinteitä kustannuksia.

Vuonna 2012 Fortumin käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 1,5 miljardia euroa. Vuonna 2013 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 1,1–1,4 miljardia euroa.

– Valitettavasti tehostamisohjelma voi vaikuttaa myös henkilöstöömme. Mikäli joudumme vähentämään henkilöstöä, vähennykset toteutetaan yksiköissä luonnollisen poistuman, vapautuvien tehtävien uudelleenjärjestelyjen ja eläkkeelle siirtymisten kautta aina kun mahdollista, toimitusjohtaja Tapio Kuula sanoo.

Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Heinä–syyskuussa 2012 vertailukelpoinen liikevoitto laski 26 % edellisvuoteen verrattuna. Varsinkin sähkön hintaan heijastunut Pohjoismaiden hyvä vesivoimatilanne on heikentänyt yhtiön tulosta.