Tampereen Aikuiskoulutuskeskukselle suuri sähköverkostojen koulutusalue

20.8.2012

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK) saa uuden, valtakunnallisesti merkittävän sähköverkosto- ja energia-alan koulutusalueen. 

Uusi koulutusalue ja oppimisympäristö on rakennettu tukemaan sähköverkosto- ja tietoliikennealojen opetusta. Oppimisympäristö on laajuudeltaan noin 1,4 hehtaaria ja sijaitsee TAKKin Nirvan toimipisteen yhteydessä Tampereen eteläpuolella. Aluetta tullaan hyödyntämään sähköverkostoalan asentajien koulutuksessa sekä yrityskurssien pitopaikkana.

Oppimisympäristön suunnitteluun on osallistunut laaja joukko sähköenergia-alan opetuksessa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä yritystoiminnassa olevia tahoja.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen mukaan koulutusalue tulee tarpeeseen, sillä sähköverkostoalalla on tarjolla vain vähän asentajatasoista koulutusta, vaikka monet alalla työskentelevät on lähellä eläköitymistä tai muutoskoulutuksen tarpeessa samalla kun uudet energiatuotantotavat lisäävät jatkuvasti alan ammattilaisten osaamisvaatimuksia.