Työntekijöiden tiedot veronumerorekisteriin

22.5.2012

Rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä on oltava 1.9.2012 alkaen henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Veronumerot merkitään 1.8.2012 avattavaan julkiseen veronumerorekisteriin.

Veronumerorekisteristä voi tarkistaa henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin. Veronumero on toimitettu kaikille henkilöasiakkaille vuoden 2012 verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron verotoimistosta.

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Työnantajat voivat pyytää työntekijöidensä merkitsemistä rekisteriin. Sähköiset pyynnöt työnantaja voi esittää Verohallinnolle 1.6.2012 lähtien.

Uusilla rakennustyömailla työskentelevällä henkilöllä on oltava 1.9.2012 alkaen työmaalla näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Veronumeromenettelyllä tähdätään harmaan talouden torjuntaan. Tilapäisesti Suomeen töihin tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat veronumeron verotoimistosta.

– Veronumeron lisäämisellä tunnistekorttiin pyritään varmistamaan se, että jokainen yhteiselle työmaalle työskentelemään tuleva on Verohallinnon rekisterissä ennen työnteon alkua. Tämä on perusedellytys työntekijöiden ja heidän työnantajien verovalvonnalle, ylitarkastaja Sari Wulff Verohallinnosta korostaa.

 

Lisätietoja: www.vero.fi/veronumero