Hallitus vauhdittaa harmaan talouden vastaista työtä

23.1.2012

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 19.1.2012 periaatepäätöksen toimintaohjelmaksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämiseksi vuosina 2012-2015. Ohjelmaan sisältyy kaikkiaan 22 hanketta.

Rakennusalan työsuhde- ja verovalvonnan tehostamiseksi on tehty lainmuutos, jonka mukaan veronumero otetaan käyttöön pakollisessa kuvallisessa tunnistekortissa syksystä 2012 alkaen. Syksyllä 2012 otetaan käyttöön myös Verohallinnon ylläpitämä rakennusalan veronumerorekisteri, josta jokainen voi tarkistaa, onko palvelun käyttäjän yksilöimä henkilö ja veronumero merkitty veronumerorekisteriin. Lisäksi otetaan käyttöön työmaiden työntekijöiden ja urakkatietojen kuukausittainen ilmoittamismenettely Verohallinnolle.

Hallitus laajentaa tilaajavastuulain selvitysvelvollisuutta rakennustoiminnassa ja arvioi jatkossa tilaajavastuulain uudistamistarpeet. Viranomaistietojen saatavuutta helpotetaan ja yritystoiminnan läpinäkyvyyttä lisätään luomalla julkinen rekisteri laiminlyöntimaksuista. Harmaata taloutta torjutaan myös julkisissa hankinnoissa hankintalain uudistuksella.

Hallitus vahvistaa myös työsuojeluviranomaisten mahdollisuutta tarkistaa, että työntekijöiden palkkaus on lainsäädännön ja työpaikkaa koskevan työehtosopimuksen mukainen.

Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2012 - 2015 löytyy osoitteesta www.vm.fi/hankkeet