SFS 6000 -asennusstandardisarjan uusi versio julki

24.9.2012

SESKOn komitea SK 64 Pienjännitesähköasennukset on yli kaksi vuotta kestäneen valmistelun jälkeen saanut valmiiksi uuden version standardisarjasta SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset.

Uudet standardit – yhteensä 39 kappaletta – vahvistettiin elokuussa 2012. Koko standardisarja on koottu SFS-käsikirjaksi 600-1 Sähköasennukset Osa 1: SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset, joka on saatavana lokakuun alussa. Samalla julkaistaan uutuutena käsikirja 600-2, jossa on SFS 6000 -standardien käyttöä tukevia muita standardeja.

Standardien avulla taataan sähköasennusten ja -laitteiden käytön turvallisuus. Standardisarja SFS 6000 koskee sähköasennusten turvallisuutta normaalilla pienjännitteellä esim. asunnoissa, työpaikoilla, ulkotiloissa ja yleisissä jakeluverkoissa.

Standardeissa määritellään miten asennukset pitää tehdä, jotta sähkön käyttö on turvallista. Asennuksissa käytetään laitestandardien mukaisia laitteita ja tarvikkeita. Standardeissa määritellään myös yksityiskohtaisia asennusvaatimuksia, esim. miten lähelle suihkua saa kylpyhuoneessa asentaa pistorasian.

Standardisarja SFS 6000 perustuu pääasiassa eurooppalaisiin ja kansainvälisiin esikuvastandardeihin. Sähköasennusten turvallisuutta ei määritellä EU-direktiiveissä, vaan standardeja noudattamalla määräysten katsotaan täyttyvän.

Standardien käyttö ei ole pakollista, mutta käytännössä alan toimijat ovat sitoutuneet standardien käyttämiseen. Lähes kaikki Euroopan maat soveltavat nykyään HD 60364-sarjaan perustuvia kansallisia standardeja tai määräyksiä.

 

Sähköinfo-lehden artikkeli: SFS 6000 uudistuu