Fenno-Skan 2 -sähkönsiirtoyhteys vihittiin käyttöön

25.1.2012

Suomen ja Ruotsin välinen tasasähkösiirtoyhteys - Fenno-Skan 2 - vihittiin samanaikaisesti käyttöön Raumalla ja Ruotsin Söderforsissa. Yhteys otettiin kaupalliseen käyttöön jo loppuvuodesta 2011.

Fenno-Skan 2 on toinen Ruotsin ja Suomen välille rakennettu tasasähköyhteys. Ensimmäinen yhteys, Fenno-Skan 1, otettiin kaupalliseen käyttöön joulukuussa 1989. Tänään vihitty 800 megawatin ja 500 kilovoltin sähkön siirtoyhteys kasvattaa maiden välistä siirtokapasiteettia 40 prosenttia.

Tasasähköyhteyden kokonaispituus on noin 300 kilometriä, mistä varsinaisen merikaapelin osuus on noin 200 kilometriä. Yhteyden molemmissa päissä on suuntaaja-asemat, joilla tasasähkö muutetaan vaihtosähköksi ja päinvastoin. Merikaapeli liittyy Suomessa kantaverkkoon Rauman sähköasemalla. Ruotsissa liittymiskohta maan kantaverkkoon on noin 150 kilometriä Tukholman pohjoispuolelle rakennettu Finnbölen sähköasema.

Yhteys liittää Pohjoismaiden sähkömarkkinat entistä kiinteämmin toisiinsa. Investointi vähentää sähkömarkkinoiden jakautumisesta johtuvia maiden välisiä tilapäisiä sähkön hintaeroja. Siirtoyhteys on selkeästi parantanut markkinoiden toimivuutta, sillä sähkön hintaerot Suomen ja Ruotsin välillä ovat pienentyneet. Yhteys varmistaa myös sähköverkon käyttövarmuutta.

Vuonna 2005 käynnistyneen projektin toteuttivat yhteistyössä maiden kantaverkkoyhtiöt Fingrid Oyj ja Svenska Kraftnät. Siirtoyhteyden rakentaminen maksoi kaikkiaan noin 315 miljoonaa euroa. Yhteyden suuntaaja-asemat rakensi Ruotsin ABB ja merikaapelin toimitti Nexans Norway AS.