Aurinkotalousprofessuuri Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon

26.9.2012

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) perustaa aurinkotalousprofessuurin, joka on tutkimusalallaan ensimmäinen Suomessa. Professuuri vahvistaa LUT:n sähkö-, energia- ja ympäristötekniikan opetustarjontaa.

Fortum tukee professuurin toiminnan käynnistämistä 75 prosentin osuudella viiden vuoden ajan, vuosina 2013 - 2017.

Fortumin näkemyksen mukaan energiatoimiala siirtyy kohti aurinkotaloutta, joka perustuu joustavaan ja tehokkaaseen energiajärjestelmään sekä päästöttömään energiantuotantoon.

Perustettava professuuri keskittyy aurinkotalouteen liittyvien markkinamekanismien tutkimukseen ja opetukseen. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka mahdollistaa taloudellisesti tehokkaimmalla tavalla uusien kestävien, suoraan tai epäsuorasti auringon energiaa hyödyntävien, energiantuotantomuotojen osuuden kasvattamista.

- Energiajärjestelmää kehitettäessä tulee ottaa tasapainoisesti huomioon energian saatavuus ja kilpailukyvyn varmistaminen sekä kestävä kehitys, jotka ovat myös kolme keskeistä EU-tavoitetta. Aurinkotalouteen siirtyminen edellyttää energiansiirron ja -jakelun, varastoinnin sekä energian käytön merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi Saksassa on otettu nopeasti käyttöön 29 000 MW aurinkosähköä, mikä lisää merkittävästi puhtaan energian tuotantoa, mutta on samalla haaste koko sähköjärjestelmän hallinnalle, sanoo professori Olli Pyrhönen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Pyrhönen on Suomen ainoa tuulivoimateknologian professori.

- Perustettava professuuri tukee näkemystämme aurinkotaloudesta. Meidän tulee siirtyä perinteisestä energiantuotannosta kohti kokonaan uudenlaista energiajärjestelmää. Uusiutuvan energiantuotannon määrä lisääntyy jatkuvasti, mikä luo haasteita nykyisten energiamarkkinoiden toiminnalle. Näemme siis selkeän tarpeen opettaa, tutkia ja kehittää yksittäisten tuotantoteknologioiden sijasta energiajärjestelmää ja -markkinoita kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon myös asiakkaiden roolin tulevaisuuden energiajärjestelmässä, sanoo Fortumin johtaja Per Langer.