Sähköalan tulevaisuudennäkymät näyttävät entistä synkemmiltä

30.10.2012

Sähkösuunnittelijoiden ja -urakoitsijoiden keskuudessa lokakuussa toteutetun suhdannekyselyn tulokset ovat varsin pessimistiset. Työkantojen mediaani on sekä suunnittelijoilla että urakoitsijoilla 3 kuukautta, kun vastaavat luvut syksyllä 2011 olivat urakoitsijoilla 4,5 kuukautta ja suunnittelijoilla 4 kuukautta. 

Mikäli sähköurakoitsijoiden ja -suunnittelijoiden pessimistisimmät tulevaisuudenodotukset realisoituvat, on alalla odotettavissa ensi keväänä suoranainen romahdus. Tätä indikoi tarjouskannan jyrkkä väheneminen: tarjousten määrä on kolmanneksen viime syksyä pienempi.

Sähköliiton mukaan sähköasentajista työttömänä ja lomautettuna oli kyselyn ajankohtana noin 6 prosenttia työvoimasta, mutta määrän pelätään nousevan yli 10 prosenttiin ensi kesään mennessä.

– Pessimistiset odotukset uudisrakentamisen sähköistystöissä ovat linjassa Tilastokeskuksen rakennustilastojen kanssa. Yllättävää sen sijaan on, että myös usko korjausrakentamisen volyymin kasvuun horjuu, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen sanoo.

Sähkösuunnittelijat NSS ry:n toimitusjohtaja Risto Hiltusen mukaan tämänkertaisen kyselyn tulokset eivät juurikaan poikkea vuoden takaisen kyselyn tuloksista.

– Sekin sisälsi synkkiäkin näkemyksiä. Niistä huolimatta tilaus- ja työkanta on nyt suhteellisen normaalilla tasolla ja suunnittelijoilla pääosin täystyöllisyys, Hiltunen sanoo.

Tiedustelu lähetettiin lokakuussa 1815:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle STUL:n ja NSS:n jäsenyritykselle, joista tiedusteluun vastasi kaikkiaan 331 yritystä.