Tilaajavastuu laajenee, veronumerot käyttöön 1.9.

31.8.2012

Rakennustöiden tilaajien on pyydettävä sopimuskumppaneiltaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja todistukset entistä useimmissa tilanteissa. 

Kulkuluvat on pidettävä näkyvissä työmailla. Kuva Mikko Arvinen 

Jatkossa selvitysvelvollisuus koskee myös vakiintunutta liiketoimintaa ja vakiintuneita sopimussuhteita. Uutena asiana myös työntekijöiden tapaturmavakuutukset kuuluvat selvitettävien asioiden joukkoon. Muuta selvitettävät tiedot liittyvät esimerkiksi yrityksen rekisteröintiin, eläkevakuuttamiseen, verojen maksamiseen ja sovellettavaan työehtosopimukseen.

Aluehallintovirasto voi määrätä tilaajalle korotetun laiminlyöntimaksun, jos se on tehnyt sopimuksen liiketoimintakiellossa olevan tahon kanssa tai tietoisena siitä, että sopimuskumppani ei aio noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan. Maksu on vähintään 16 000 ja enintään 50 000 euroa.

Jatkossa kaikkien hankintayksiköiden on urakkasopimuksessa edellytettävä myös rakennusurakoitsijalta työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamista.

Rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä on oltava näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Uusilla työmailla veronumero on pakollinen 1.9.2012 alkaen, mutta ennen syyskuuta alkaneilla työmailla veronumerot vaaditaan vasta siirtymäajan jälkeen 1.3.2013.

Lakimuutokset ovat osa hallituksen harmaan talouden ja talousrikostorjunnan toimintaohjelmaa.

 

Lisätietoja:

www.tem.fi/harmaatalous
www.veronumero.fi