Sähköliitto ja STTA etsivät yhdessä työllistämistä tukevia ratkaisuja

3.12.2013

Sähköistysalan työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt, Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry ovat ottaneet tavoitteekseen edistää alaa ja sen työllistämismahdollisuuksia. 

Työllistämismahdollisuuksia edistetään muun muassa selkeyttämällä alan työehtosopimusta ja karsimalla lainsäädäntöön ja työehtosopimuksen liittyviä hallinnollisia rasitteita.

Marraskuun lopussa liitot sopivat työntarjoamismenettelyn alueellisesta rajoittamisesta sekä vakioiduista menettelytavoista työntarjoamisvelvollisuutta toteutettaessa. Neuvottelutulos vähentää erityisesti monitoimipaikkaisissa yrityksissä hallinnollista byrokratiaa työntarjoamisvelvollisuutta toteutettaessa.

Samalla neuvoteltu malli turvaa jokaisen työntarjoamisvelvollisuuden piirissä olevan työntekijän yksilöllisen mahdollisuuden tulla työllistyneeksi työnantajayrityksen palveluksessa myös muulla kuin työntekijän työsopimuksen mukaisella paikkakunnalla.

Sähköteknisten työnantajien toimitusjohtaja Esa Larsénin ja Sähköliiton sopimusvastaava Jari Ollilan mukaan neuvottelutulos tukee merkittävällä tavalla alan yritysten työvoimahallinnon toteuttamista ja edistää alan työllistämismahdollisuuksia.