Tukes: Hissiasentajien työolosuhteissa on usein puutteita

7.3.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan hissejä joudutaan huoltamaan usein riskialttiissa olosuhteissa. 

Hissiasentaja työssäänHissien huoltotyöt joudutaan monesti tekemään ahtaassa tilassa. Avoimessa hissikuilussa työskentelevät ovat työkaluineen vaarassa pudota. Muitakin vaaratekijöitä on: Hissi voi lähteä yllättäen liikkeelle, siitä voi saada sähköiskun, hissikoneiston osat alkavat liikkua odottamattomalla tavalla tai hissin käyttäjät toimivat yllättävästi. Mikäli työntekijöiden turvallisuus on vaarassa, pitää asia korjata mahdollisimman nopeasti.

Sähköturvallisuuslain mukaan hissin haltija vastaa hissin turvallisuudesta. Hissin huoltajalla on paras käsitys tilanteesta ja hänen tulisikin välittää haltijalle tieto puutteista. Haltija voi tilata työturvallisuusriskien arvioinnin hissitarkastuksia tai huoltoa tekeviltä yrityksiltä. Jotta turvallisuuspuutteet saadaan korjattua, tarvitaan yhteistyötä hissihuoltoliikkeiden, tarkastuslaitosten ja hissit omistavien taloyhtiöiden kesken.

Hissityöturvallisuudesta laadittu ohje (kansallinen standardi SFS 5880) huomioi hissityön erityispiirteet. Standardissa on nostettu esille asioita, jotka vaikuttavat työturvallisuuteen: ohjauskeskusten kosketussuojaus, pääkytkin, huoltoajopainikkeet, pysäytyspainike kuilun pohjalla, koneiden ja laitteiden mekaaninen suojaus, kuilun pohjan tikkaat ja konehuoneen kulkutiet. Nämä on tärkeää saattaa vastaamaan tämän päivän turvallisuusvaatimuksia.

 

Tukesin tiedote