Uuden tutkimuksen mukaan lyijyakut ovat kestävä ratkaisu

8.11.2013

Lyijypohjaisten akkujen raaka-aineiden riittävyydestä tai toimitusvarmuudesta ei uuden tutkimuksen mukaan ole huolta.

ILA:n (International Lead Association) teettämässä tutkimuksessa arvioitiin eri akkuteknologioiden nykyistä ja tulevaa resurssien riittävyyttä. Tutkimuksen mukaan lyijypohjainen akku on kestävä vaihtoehto luonnonvarojen riittävyyden sekä ympäristön kannalta. Syynä tähän on muun muassa lyijyn ja lyijypohjaisten akkujen korkea kierrätysaste: vuonna 2012 yli puolet 10 miljoonasta tonnista jalostettua lyijymetallia oli kierrätettyä. Tutkimuksen mukaan lyijyn saatavuudessa ei ole ongelmia. Myös lyijypohjaisten akkujen seosaineina käytettyjen kuparin, kalsiumin, seleenin ja tinan saatavuus todettiin hyväksi.

Tällä hetkellä lyijyhappoakku on käytetyin akkutyyppi perinteisissä polttomoottoriajoneuvoissa. Seuraavien vuosikymmenien aikana on odotettavissa polttomoottorien suosion vähenemistä, mutta korvaavissa autoteknologioissa todennäköisesti jatketaan lyijypohjaisten akkujen käyttöä. Lyijyakut ovat halvempia ja helpommin toteutettavia kuin esimerkiksi litiumioniakut, joiden käyttö on tällä hetkellä vähäistä myös litiumin huonomman saatavuuden ja kierrätettävyyden takia.