Valoteknillisen Seuran Valoakatemia valaistuksesta kiinnostuneille

11.1.2013

Suomen Valoteknillinen Seura ja Metropolia Ammattikorkeakoulu järjestävät yhteisen Valoakatemia-valaistuskoulutuksen Helsingissä viikoilla 3–10. 

Valoakatemian luennoilla käsitellään esimerkiksi sisä- ja ulkovalaistuksen suunnittelua sekä valaistuksen mittaamista ja arviointia.

Metropolian opiskelijoiden lisäksi kursseille voivat osallistua kaikki valaistuksesta kiinnostuneet. Kurssit ovat maksullisia asiantuntijaluennoitsijoiden palkkioiden kattamiseksi.

Seuraava kurssi, Sisävalaistus, valaistus ja ihminen, järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsingin Albertinkadun toimipisteessä 15.1.2013

Lisätietoja: www.valosto.com/seura/kurssit