Työtuomioistuin tuomitsi Sähköliiton sakkoihin työrauhan rikkomisesta

12.9.2013

Työtuomioistuin määräsi 10.9. Sähköalojen ammattiliitto ry:n maksamaan Sähkötekniset työnantajat STTA ry:lle 11 000 euroa hyvityssakkoja työrauhavelvollisuuden rikkomisesta kevään lakoissa. 

Hyvityssakko tuomittiin 23.4.–25.4.2013 välisestä valtakunnallisesta lakosta, mihin osallistui noin 9 000 sähköistysalan työntekijää, sekä Helsingissä ja Tampereella 12.4.2013 toimeenpannusta lakosta, johon osallistui reilut 500 sähköistysalan työntekijää.

Työtuomioistuin katsoi työtaistelun kohdistuneen Sähköistysalan työehtosopimuksen työnjohto-oikeutta koskevaan määräykseen, ja tuomitsi Sähköliiton sakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta laittomissa työtaistelutoimenpiteissä.

Helsingissä ja Tampereella pidetyistä, laittomiksi katsomistaan lakoista oikeus tuomitsi Sähköalojen ammattiliitto ry:n 5 000 euron, Helsingin Sähköalantyöntekijät ry:n 4 500 euron ja Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry:n 3 500 euron suuruisiin hyvityssakkoihin Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n hyväksi. Lisäksi tuomioistuin määräsi Sähköalojen ammattiliitto ry:n maksamaan Sähkötekniset työnantajat STTA ry:lle 6 000 euroa hyvityssakkoa työrauhavelvollisuuden rikkomisesta huhtikuun valtakunnallisessa lakossa.

Päätöksessään työtuomioistuin katsoo, että Sähköalojen ammattiliitto oli tietoinen työtaistelutoimenpiteiden laittomuudesta, mikä on huomioitu hyvityssakon määrää harkittaessa.