If käynnistää suuren sähköturvallisuustutkimuksen

16.1.2013

Sähkön käyttö on suurin tulipaloille altistava riskitekijä yrityksissä. Sähköjärjestelmän ongelmien selvittämiseksi If käynnistää laajan sähköturvallisuustutkimuksen ja perustaa If Turva-akatemian. 

If käynnistää suomalaisen elinkeinoelämän kannalta merkittävän sähköturvallisuustutkimuksen. Tutkimuksessa selvitetään noin tuhannen suomalaisen pk-yrityksen sähköjärjestelmän akuutit tulipaloriskit.

Tutkimus on seurausta Ifin tekemästä suurvahinkoanalyysista, jossa käytiin läpi noin 200 yrityksille sattunutta vähintään 200 000 euron palovahinkoa. Analysoiduista tulipaloista jopa 35 prosenttia oli seurausta sähkön käytöstä. Yleisimmät palon syyt olivat sähkölaitteen tai -järjestelmän vika tai sähkölaitteen käyttöön liittyvä huolimattomuus.

– Vaikka tulipalon syyksi osoittautuisi sähkö, yksityiskohtaisempi syy palon alkamiselle selviää vain harvoin. Kun sähköjärjestelmien määräaikaistarkastuksetkin joudutaan tekemään pistokoeluontoisesti, ei tarkkaa tietoa sähkölaitteistojen kunnosta tai yksittäisistä vioista ole. Yritysten on vaikeaa laittaa sähkölaitteistoja kuntoon, jos riskejä ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä ei pystytä yksilöimään, kertoo yritysturvallisuuden asiantuntija Jussi Lehtonen Ifistä.

If perustaa sähköturvallisuustutkimusta varten Turva-akatemian, joka ensivaiheessa tarjoaa viidelle äskettäin sähköinsinööriksi valmistuneelle työtä sekä jatkokoulutusmahdollisuuden sähköturvallisuuden asiantuntijaksi. Turva-akatemian työntekijöiden rekrytointi on jo käynnistynyt. Haku päättyy tammikuun lopussa 2013.