Sähköliitto: Alustilausten menetys koskettaa satoja sähköasentajia

17.1.2013

Sähköalojen ammattiliiton hallitus on huolissaan sähköalan ammattilaisten työpaikoista Suomen telakoilla. 

Telakkateollisuus työllistää satoja sähköalan ammattilaisia. Kuva Ina LehtoSähköliitto on huolissaan STX Finlandin 150 oman sähköasentajan ja välillisesti 300–400 siellä alihankintayritysten palveluksessa työskentelevän asentajan tulevaisuudesta, mikäli yhtiö menettää TUI Cruises -varustamon alustilaukset.

Sähköliiton hallitus toivookin, että valtio omalta osaltaan tukisi suomalaista telakkateollisuutta.

– Jo tehdyt tilaukset pystytään turvaamaan valtion omistajuudella, mutta Suomessa on panostettu myös vahvasti offshore-toimialaan ja uusiin energialähteisiin. Sähköliitto toivoo, että julkisuudessa käytävän telakkakeskustelun painopiste asetettaisiin tulevaisuuteen ja siihen, etteivät jo tehdyt panostukset valu hukkaan, Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski sanoo liiton kannanotossa.

Offshore-toimialalla tarkoitetaan liiketoimintoja, jotka tukevat öljyn tai kaasun etsimistä ja tuotantoa meren pohjasta sekä merituulivoiman rakentamista ja tuotantoa.