ABB tuo älyverkon Tampereen keskustaan

18.12.2013

ABB toimittaa verkostoautomaatioratkaisuja Tampereen keskustaan. Kuva Ville Oksanen 

ABB toimittaa verkostoautomaatioratkaisut Tampereen Sähköverkon (TSV) noin 25 muuntamoon Tampereen keskustassa. 

Kyse on pilotista, jossa ABB:n älykästä verkkoteknologiaa hyödynnetään ensimmäistä kertaa kaupunkiverkon hallinnassa. Muuntamoiden älykäs kauko-ohjattava ratkaisu tehostaa vianpaikannusta ja ennaltaehkäisee verkon viat. Uudella ratkaisulla sähkökatkojen kesto laskee parhaimmillaan jopa kymmenykseen.

Toimitus on osa Tampereen Sähköverkon pitkän tähtäimen suunnitelmaa sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Tampereen keskustassa älykäs automaatio tehostaa vikapaikkojen löytymistä, nopeuttaa kytkentöjen tekoa, auttaa ennaltaehkäisemään varsinaisten vikojen syntymistä ja tehostaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kaupunkiympäristössä hyödynnettävä älykäs, kauko-ohjattava muuntamo lyhentää huomattavasti myös mahdollisten sähkökatkosten kestoa.

– Syyskuun 2013 alusta voimaan tulleen sähkömarkkinalain päivitys ohjaa verkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta. Valitettavasti nykyinen Energiamarkkinaviraston valvontamalli ei tue automaation lisäämistä, mutta jotta asemakaava-alueella keskeytykset saadaan hoidettua lain vaatimassa 6 tunnissa, on kaapeloituja rengasverkkoyhteyksiä sekä kaapeliverkon muuntamoautomaatiota laajennettava, verkkopäällikkö Petri Sihvo Tampereen Sähköverkosta sanoo.

Vaikka sähkökatkot kaupungeissa ovat harvinaisempia kuin maaseudulla, ovat niiden haittavaikutukset sitäkin merkittävämmät. Tulevaisuudessa muun muassa sähköisen liikenteen lisääntyminen ja uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman liittäminen verkkoon edellyttävät reaaliaikaista ja älykästä verkonhallintaa.

– Olemme jo pitkään kehittäneet älykkäitä ratkaisuja avojohtoverkon vikojen hallintaan. Tämä hanke on pilotti kaupunkiverkon hallinnan kehittämiseksi, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä kertoo.