Sähköasennusalan työkannat ennätyksellisen alhaalla

19.3.2013

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähkösuunnittelijat NSS ry:n suhdannekyselyn mukaan sähköasennusalan volyymi laskee rajusti seuraavan puolen vuoden aikana. Tarjous- ja tilauskantojen lasku alkaa kuitenkin pikkuhiljaa taittua.

Sähköurakoitsijoiden työkannat ovat yli kymmenvuotisen tutkimushistorian aikana vaihdelleet noin kolmesta kuukaudesta reiluun viiteen kuukauteen. Helmikuun kyselyssä työkannat vaipuivat historian alimmalle tasolle myös suunnittelijoilla, joiden tilanne vielä edellisessä kyselyssä oli lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.

Tilauskantojen lasku näyttäisi kuitenkin olevan taittumassa ja tarjouskyselyjen määrässä on havaittavissa lievää virkistymistä. Enemmistö yrityksistä ennakoi tuloksensa pysyvän viime vuoden tasolla, mutta tuloksen heikkenemiseen uskovien määrä on edelleen kasvussa. Alan keskimääräinen kannattavuus tulee heikkenemään vuoden 2012 tasosta pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle.

Työttömien ja lomautettujen osuus asentajakunnasta on 8,6 prosenttia, kun se vielä viime syksynä oli niukasti yli 6 prosenttia. Työllisyys heikkenee vielä kesää kohti ja työttömyysprosentti saattaa ylittää 10 %, kuten jo viime syksyn ennusteessa indikoitiin. Vuoden lopulla työllisyyden ei uskota enää heikkenevän. Myös uutta väkeä tullaan todennäköisesti palkkaamaan eläkkeelle jäävien työntekijöiden osuuden kasvaessa.

STUL:n ja NSS:n helmi-maaliskuussa tehtyyn suhdannekyselyyn vastasi noin 400 yritystä. Kysely lähettiin noin 2 000 yritykselle.

 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tiedote