Fortumin sähköverkkoliiketoiminnan vaihtoehtojen selvitystä jatketaan

19.7.2013

Fortum jatkaa sähköverkkoliiketoimintojensa tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitystyötä. Yhtiön mukaan arviointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja se on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo kertoi Keilaniemessä pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että Fortum jatkaa sähköverkkoliiketoimintojensa tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitystyötä. Rauramon mukaan selvitystyö on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja vaihtoehdot ovat selvillä tämän vuoden loppuun mennessä.

Myös yhtiön tehostamisohjelman kerrottiin edenneen suunnitelmien mukaan. Fortum käynnisti vuonna 2012 tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja vahvistaakseen strategista joustavuuttaan sekä kilpailukykyään ja varmistaakseen yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen.

– Käynnissä oleva tehostamisohjelma on edennyt hyvin suunnitelmien mukaisesti ja olemme vähentäneet kustannuksia, parantaneet käyttöpääoman tehokkuutta ja myyneet useita ydinliiketoimintaan kuulumattomia omistuksia. Nämä toimenpiteet vahvistavat liiketoimintaamme myös jatkossa, Rauramo kertoi.

Tehostamisohjelman tavoitteena on vahvistaa yhtiön rahavirtaa yli miljardilla eurolla vuosina 2013–2014. Tämä toteutetaan vähentämällä käyttöomaisuusinvestointeja 250–350 miljoonalla eurolla, myymällä ydinliiketoiminnan ulkopuolista omaisuutta noin 500 miljoonalla eurolla, vähentämällä toiminnan kiinteitä kuluja ja vapauttamalla käyttöpääomaa.

Fortum arvioi sähkön kysynnän kasvavan Pohjoismaissa tulevina vuosina keskimäärin 0,5 prosenttia vuodessa. Yhtiö suunnittelee investoivansa käyttöomaisuutta tämän vuoden aikana 1,1–1,4 miljardia euroa ja vuonna 2014 0,9-1,1 miljardia euroa. Vuosittaisten kunnossapito-investointien arvioidaan tänä vuonna olevan noin 500–550 miljoonaa. Fortumin mukaan mahdolliset henkilöstövähennykset pyritään minimoimaan luonnollisen poistuman ja eläkkeelle siirtymisten kautta.

Tammi–kesäkuussa 2013 Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto oli 948 miljoonaa euroa, missä kasvua oli tapahtunut yhden prosentin verran edellisen vuoden 938 miljoonasta eurosta. Konsernin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 3 318 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1 041 miljoonaa euroa.