Anturiratkaisu ehkäisee lumikuormien aiheuttamia sähkökatkoja

20.3.2013

VTT on kehittänyt anturiratkaisun, jolla sähkölinjoille kertyvää lumimäärää voidaan seurata reaaliaikaisesti. Anturi on nyt koekäytössä EON Kainuun Sähköverkko Oy:n kanssa Kajaanin seudulla. Ratkaisu tuo huomattavia kustannussäästöjä sekä käyttövarmuutta, kun ongelmia voidaan ennakoida ja korjaustoimet kohdistaa täsmällisesti.

Lumi kertyy erityisesti tiettyihin kohtiin, jotka kattavat noin 10 % sähkölinjoista, ja rasittaa näin niiden kestävyyttä. Kun anturit asennetaan näille kohdille linjoja, lumikuormien kertymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti web-pohjaisesta palvelusta ja reagoida nopeasti ja täsmällisesti.

Se tuo huomattavia kustannussäästöjä myös siksi, että aikaisemmin lumikuormien kertymistä on seurattu helikopterilentojen avulla. Nyt kunnossapitoa voidaan ennakoida, kohdistaa korjaustoimet täsmällisemmin ongelmakohtiin ja vähentää linjavaurioita sekä ehkäistä sähkönjakelun katkeamisia.

Sähköyhtiölle on tärkeää, että anturien huoltoväli on pitkä.

”Näin saamme selkeän tiedon siitä, minne huoltotoimia pitää kohdentaa ilman, että lähdemme helikopterilla maastoon tarkistamaan verkkoja”, EON Kainuun Sähköverkko Oy:n verkostopäällikkö Jouni Huusko kertoo.

Anturit perustuvat uuteen teknologiaan, jonka VTT patentoi EU:n lisäksi Venäjällä, Kanadassa ja USA:ssa. Menetelmä yhdistää langattoman tiedonsiirron, energiaomavaraisen mittauksen ja reaaliaikaisen on-line -tiedonsiirron pienikokoiseen ja nopeasti asennettavaan pakettiin.

Laite on rakennettu sähköjohdoissa yleisesti käytettävän lintupallon sisään, jolloin asentajilla on jo toimivat työkalut ja menetelmät valmiina.