Sähköistysalan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos

22.10.2013

Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus käsittää sähköistysalan ja LVI-alan toimihenkilötehtävät. Jos neuvottelutulos hyväksytään, on maanantaina 21.10. solmittu sopimus voimassa 1.6.2014 – 31.1.2017.

Neuvottelutulos on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen. Järjestöjen hallintoelimet päättävät neuvottelutuloksen hyväksymisestä lähipäivinä. Työehtosopimuksessa työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset työnantajat STTA ry, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry. Toimihenkilöitä edustaa Ammattiliitto Pro ry.

STTA ja Sähköalojen ammattiliitto ry neuvottelivat syyskuun lopussa työllisyys- ja kasvusopimukseen perustuvasta työehtosopimusratkaisusta sähköistysalan työntekijöille. Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen työntekijäpuolen esiin nostamien alakohtaisten tekstikysymysten takia. Sähköistysalan työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 30.9.2014 saakka.