Suomen Yrittäjät ehdottaa palkallista harjoittelua syrjäytyneille nuorille

23.1.2013

Suomen Yrittäjät ehdottaa, että yritykset tarjoaisivat syrjäytyneille tai syrjäytymisuhan alla oleville nuorille nykyistä houkuttelevampia, palkallisia oppisopimuspaikkoja. 

Suomen Yrittäjien mukaan nykyisen oppisopimuskoulutusmallin rinnalle tulisi luoda oma, erityisesti syrjäytyneille tai syrjäytymisuhan alaisille nuorille suunnattu koulutusmalli.

Suomen Yrittäjien uudessa mallissa opiskelija, yritys ja oppilaitos solmisivat koulutussopimuksen, jonka mukaan pääosa ammattiin oppimisesta tapahtuisi työpaikoilla. Työssäoppimisen houkuttelevuutta lisättäisiin selkeillä rahallisilla kannustimilla. Suomen Yrittäjät ehdottaa, että yritykset maksaisivat nuorille korvausta tehdystä työstä, minkä lisäksi myös oppilaitokset voisivat maksaa nuorille kuukausittain pienen harjoittelupalkkion normaalin opintotuen lisäksi.

– Kun pääkohteena ovat syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla olevat nuoret, tarvitaan kannusteita, ja oppilaitosten maksama korvaus. Esimeriksi 100–200 euroa kuukaudessa olisi luonteeltaan kannustinrahaa. Tämän lisäksi yrittäjät maksaisivat nuorelle korvausta tehdystä työstä työsuoritteen perusteella, Suomen Yrittäjien osaamisesta ja innovaatioista vastaava johtaja Martti Pallari ehdottaa.

Pallari myöntää, että koulutussopimusmallin mukaisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret nousisivat oppilaitoksissa täysipäiväisesti opiskelevia nuoria parempaan opintososiaaliseen asemaan, mutta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten houkutteluun takaisin töiden ja opiskeluiden pariin tarvitaan aiempaa ponnekkaampia keinoja.

– Tämä ratkaisu tulisi yhteiskunnallekin halvemmaksi kuin jatkuvien toimeentulotukien tai vastaavien maksaminen, Pallari sanoo.