Sähköasentajat lakossa 23.–25.4.2013

23.4.2013

Sähköalojen ammattiliiton sähköistysalan ja talotekniikka-alan sähköasennustoimialan noin 9 000 sähköasentajaa ovat lakossa tiistain 23.4.2013 klo 6.00 ja torstain 25.4.2013 klo 6.00 välisen ajan.

Sähköalojen ammattiliitto ry:n mukaan työnseisauksen syynä on Consti Talotekniikka Oy:n oikeudettomasti purkama hotelli Scandic Continentalin urakkatyötä koskeva työmaasopimus.

Sähköliiton osastopäällikkö Keijo Rimmistön mukaan Consti oli sopinut kirjallisesti omien työntekijöidensä kanssa Helsingin Mannerheimintiellä sijaitsevan hotellin mittavan peruskorjauksen tekemisestä omana urakkatyönä, mutta tämän jälkeen yhtiö ilmoitti antavansa urakan aliurakoitsijoiden tehtäväksi.

Sähköliitto tuomitsee yrityksen menettelyn ja työntekijöitään kohtaan harjoittaman henkilöstöpolitiikan. Liitton mukaan Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n hyväksymä toimenpide on häikäilemätön hyökkäys sähköasentajien perustyöehtoja ja urakalla työskentelemisen oikeutta kohtaan.

– Työnantajan toiminta on synnyttänyt kriisin ja vienyt uskottavuuden koko sopimustoiminnasta, Rimmistö sanoo.

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n mukaan työnseisaus on perusteeton ja laiton. STTA pitää valitettavana, että yksittäistä yritystä koskevaa erimielisyyttä ei ole saatettu tuomioistuimen tutkittavaksi.

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n välillä käytiin useiden päivien ajan neuvotteluita tilanteen ratkaisemiseksi, mutta neuvottelut päättyivät maanantai-iltana tuloksettomina. Sähköistysalan ja talotekniikka-alan sähköasennustoimialan (sopimusala 005) lakko ei koske Sähköliiton muiden sopimusalojen työntekijöitä. Työnseisauksen ulkopuolelle jäävät yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät toiminnat kuten sairaalat ja palo- ja pelastustoimi ja kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten ylläpitotoimet.

 

Sähköalojen ammattiliiton tiedote

STTA:n tiedote