Sesko liittyi mukaan Hyvinvointia sähköllä -hankkeeseen

26.2.2013

Sesko ry on liittynyt mukaan Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 -hankkeeseen.  

Tiedotteessaan Sesko ilmoittaa kannattavansa vision ideaa ja näkemyksiä sekä sitoutuu edistämään vision viestejä ja sanomaa ottamalla huomioon ne omassa viestinnässään. Seskon mukaan Hyvinvointia sähköllä -visio tukee sähköteknisen standardoinnin kansainvälistä visiota ”Älykäs sähköistys – avain energiatehokkuuteen”, jonka avulla kansainvälinen sähkötekninen standardointijärjestö IEC luotaa niin ikään vuoteen 2030.

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 on näkemys sähkön roolista tulevaisuuden hyvinvoinnin tuojana osana jokapäiväistä elämää. Esimerkiksi rakennusten oma energiantuotanto, älykkäät sähköverkot ja liikenteen sähköistyminen vaativat sähkölaitteilta ja sähköjärjestelmiltä tulevaisuudessa aivan uusia ominaisuuksia nykyisten perustoimintojen lisäksi.

Samalla myös standardoinnin haasteet kasvavat, kun järjestelmien on oltava laajasti yhteensopivia ja kommunikoitava keskenään kaikissa tilanteissa. Standardien on oltava myös nopeasti niitä soveltavien saatavilla, jotta uusia teknologioita ja niiden sovelluksia voidaan ottaa ripeästi käyttöön.

 

www.hyvinvointiasahkolla.fi