Uusi opas sähkölaitteiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille

27.6.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan toiminnanharjoittajan sähkölaitteiden valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin liittyvistä velvollisuuksista ja sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Oppaan tarkoituksena on pyrkiä vähentämään vaatimustenvastaisten laitteiden markkinoille saattamista.

Suomessa on markkinoilla satojatuhansia sähkölaitteita, ja kaikkien niiden pitää olla vaatimustenmukaisia. Markkinoilta löytyy kuitenkin vuosittain satoja vaatimustenvastaisia laitteita. Osassa niistä todetaan vakavia turvallisuuspuutteita, jotka voivat esimerkiksi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Ensisijainen vastuu sähkölaitteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla ja maahantuojilla. Sähköturvallisuuslain mukaan vastuu sähkölaitteen turvallisuudesta ja häiriöttömyydestä on myös jokaisella laitteen luovuttajalla, kuten tukkumyyntiportaalla, vähittäiskaupalla sekä käytetyn tavaran myyjällä. Laite voidaan saattaa EU:n markkinoille vain, jos se on laitetta koskevien direktiivien olennaisten vaatimusten mukainen.

Oppaassa kerrotaan yksinkertaisesti, mitä sähkölaitteen markkinoille saattaminen vaatii. Myös laitteita koskevat direktiivit esitellään, kuten myös sähkölaitteiden markkinavalvonta. Oppaassa on myös konkreettisia esimerkkejä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja listaus yleisimmistä syistä laitteiden vaatimustenvastaisuuteen.


Tutustu oppaaseen:
Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti (selailtava versio) ja pdf