Fortum myy Kauttuan yhteistuotantolaitoksensa Advenille

30.12.2013

Fortumin toimisto KeilaniemessäFortum myy Eurassa sijaitsevan Kauttuan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksensa suomalaiselle energiayhtiö Adven Oy:lle. Kauppa on osa yhtiön lokakuussa 2012 aloittamaa tehostamisohjelmaa. Fortum keskittyy sähkön ja lämmön yhteistuotantoon suuremmissa keskuksissa ja yksiköissä.

Kaupalla on Fortumille vähäinen tulosvaikutus ja se kirjataan Heat-divisioonan vuoden 2013 viimeisen neljänneksen tulokseen. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa.

Kauttuan voimalaitos tuottaa sähköä valtakunnan verkkoon, kaukolämpöä Advenin Euran kaukolämpöverkkoon sekä prosessihöyryä alueen teollisuusyrityksille. Voimalaitoksen sähköteho on 14 megawattia (MW), kaukolämpöteho 10 MW ja prosessihöyryteho 31 MW. Laitos käyttää polttoaineenaan pääasiassa erilaisia kaupan ja teollisuuden puu-, paperi- ja muovipohjaisia energiakäyttöön soveltuvia kierrätyspolttoaineita. Kaupan mukana Adveniin siirtyy 18 henkilöä.