Fortum: Päästökauppa nopeasti remonttiin

3.7.2013

Fortum kiittelee Euroopan parlamentin tämänpäiväistä äänestystulosta, jolla hyväksyttiin EU:n päästökaupan ns. backloadingia koskeva direktiivimuutos.

Backloading tarkoittaa 900 miljoonan huutokaupattavan päästöoikeuden tilapäistä poistamista markkinoilta vuosina 2013-2015. Backloading on ensimmäinen toimenpide, jolla vahvistetaan Euroopan hiilidioksidimarkkinoita.

– Fortumin mielestä päästökauppa tarvitsee kuitenkin laajempaa remonttia: päästömarkkinoita tulee vahvistaa asettamalla päästövähennystavoite vuodelle 2030 ja uudistamalla päästökauppajärjestelmää esimerkiksi päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismilla, toteaa Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo.

Mikäli päästökauppaa ei saada elvytettyä, sen tilalle uhkaa syntyä kansallisia ratkaisuja, jotka tulevat huomattavasti kalliimmiksi ja hidastavat energian sisämarkkinoiden kehitystä. Mikäli päästökauppajärjestelmä vesittyy, on ilmeistä, että EU myöntyy jokaisen maan omiin kansallisiin hiiliveroihin ja muihin ilmastopoliittisiin välineisiin.

Fortum tukee päästökauppaa ensisijaisena ilmastopolitiikan välineenä Euroopassa. Päästökauppa edistää vähäpäästöisen energiantuotannon sekä teknologioiden kilpailukykyä ja mahdollistaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen pienemmin kustannuksin.