Sotkamoon rakennetaan biokaasulaitos

28.6.2013

MTT rakentaa Sotkamoon biokaasuteknologian testaus- ja toimintaympäristön. Hanke on saanut Kainuun liitolta mittavan rahoituksen.

Investoinnilla vahvistetaan biokaasuosaamista Kainuussa ja koko maassa. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n VuoGas-hanke on saanut Kainuun liitolta 604 088 euron rahoituksen.

– Biokaasuteknologiaan liittyvien tuotekehityspalveluiden kysyntä on kasvanut ja palvelutarjontaa halutaan lisätä ja monipuolistaa. Uusi hanke vahvistaa biokaasuosaamista ja -resursseja Kainuussa ja koko maassa, sanoo tutkija Pasi Laajala MTT Sotkamosta.

Tutkimusasemalle rakennettiin vuonna 2008 ensimmäinen biokaasureaktori. Tänä kesänä rakennettava moderni, kuivamädätysteknologiaan perustuva biokaasulaitos käyttää syötteenä ensisijaisesti peltobiomassaa.

– Syntyvällä biokaasulla lämmitetään MTT Sotkamon kiinteistöt. Lisäksi hankkeessa modernisoidaan MTT Sotkamon ensimmäinen biokaasureaktori ja suunnitellaan huuhtoutumiskenttä, MTT:n vanhempi tutkija Elina Virkkunen kertoo.

Moduuleista rakentuvaan laitokseen voidaan liittää yritysten kehitteillä olevia laitteita ja se on muutenkin suunniteltu tuotekehityskäyttöön.

VuoGas-hankkeen päärahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Suomen valtio. Lisäksi hanketta rahoittavat MTT, ISS Palvelut Oy, Senaatti-kiinteistöt ja Envitecpolis Oy.