Ammattilaisten sähkötapaturmien määrä nousi jälleen

27.6.2013

Tukesin vaurio- ja onnettomuustietorekisterin (VARO) mukaan sähkötapaturmia oli viime vuonna 96, joista yksi johti kuolemaan.

Ammattilaisille sattui sähkötapaturmia yhteensä 50, mikä on peräti 13 tapausta enemmän kuin vuonna 2011. Ammattilaisten sähkötapaturmista 37 oli sähköiskuonnettomuuksia ja 13 valokaarionnettomuuksia.

Yleisin välitön syy ammattilaisten tapaturmille oli se, ettei työkohdetta tehty jännitteettömäksi ennen työn aloittamista. Jännitetyön vaatimuksia jätettiin noudattamatta joko inhimillisen erehdyksen tai virheellisen toiminnan seurauksena.

VARO-rekisteriin merkittyjä maallikoille sattuneita sähkötapaturmia oli 46. Viime vuonna yksi kuolemaan johtanut onnettomuus tapahtui, kun henkilö kiipesi säiliövaunun päälle ratapihalla Kouvolassa. Hän sai sähköiskun junan ajolangoista ja putosi maahan.

Sähköisistä syistä syttyneitä rakennuspaloja oli viime vuonna 570, joista 11 johti kuolemaan. Tukesin tutkimuksen mukaan ihmisen toiminta on huomattavasti suurempi syy sähkölaitteesta alkaneeseen paloon kuin laitevika.

Ylivoimaisesti eniten sähköpaloja aiheuttaa liesien huolimaton käyttö. Toiseksi yleisimpänä tekijänä ovat valaisimet. Kiukaista syntyneet tulipalot ja vaaratilanteet ovat lisääntyneet huolestuttavasti verrattuna vuoteen 2010.