VTT tutki Suomen ensimmäiset passiivitalot

18.6.2013

Paroc Passiivitalojen soveltuvuudesta Suomen ilmastoon on julkaistu VTT:n tutkimusraportti, joka esittelee pilottikohteina olleiden rakennusten lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta.

Paroc Groupin neljä vuotta sitten rakentamat Suomen ensimmäiset passiivitalot toteutettiin VTT:n Suomen ilmastoon sovittaman passiivistandardin mukaisesti Vantaan Tikkurilaan ja Valkeakoskelle. Niiden lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta on valmistumisensa jälkeen mitattu sekä VTT:n että yhtiön toimesta.

VTT:n erikoistutkija Ilpo Kouhian mukaan sekä betonirunkoinen kaksikerroksinen paritalo Paroc Passiivitalo Vantaa että puurunkoinen omakotitalo Paroc Lupaus osoittautuivat seurantamittausten perusteella hyvin vähän lämmitysenergiaa kuluttaviksi. Kokonaisenergiankulutusta mitattiin kahden talvikauden aikana.

– Lämmitysenergiaa kuluu passiivitaloissa vain neljännes nykyisten määräysten mukaisten uusien talojen kulutuksesta. Tutkituissa kohteissa myös rakenteiden kosteustekninen toimivuus oli hyvä. Tuloksena asuntoihin saatiin hyvälaatuinen, vedoton ja tasaisen lämmin sisäilma, Ilpo Kouhia toteaa.

Rakennuksen vaipan tiiviydellä on ratkaiseva merkitys rakenteiden toimivuudelle ja lämmitysenergian tarpeelle, joka VTT:n kehittämän passiivitalomääritelmän mukaan saa olla enintään 20 kWh Etelä-Suomessa, 25 kWh Keski-Suomessa ja 30 kWh pohjoisessa neliömetriä kohden. Primäärienergian kulutuksen rajat ovat vastaavasti 130 kWh, 135 kWh ja 140 kWh.

– Kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa on erityisesti ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän säädöt ja siten toimivuus rakennuksen edellyttämällä tavalla. Käytettävissä olevia energialähteitä kuten esimerkiksi poistoilmaa, maalämpöä ja lämmitysenergiaa tulee käyttää optimaalisella tavalla”, Kouhia kertoo.

VTT:n arvion mukaan passiivirakentaminen nostaa rakentamisen kustannuksia tavanomaiseen pientaloon verrattuna vain 5-7 prosenttia. Vantaalle valmistuneen Paroc Passiivitalon lisäkustannukset olivat 85 euroa neliöltä, kun rakentamisen kokonaiskustannukset olivat luokkaa 2000 euroa neliöltä.