VTT:lle uudet uusiutuvan energian tutkimustilat Espooseen

13.6.2013

VTT uudistaa uusiutuvaan energiaan, biopolttoaineiden tuotantoon ja tulevaisuuden voimalaitosratkaisuihin liittyvää tutkimusympäristöään.

Uusi tutkimusympäristö sijaitsee Espoon Kivenlahdessa ja se otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2013 lopusta alkaen. Kehitystyö palvelee sekä kotimaista että eurooppalaista tutkimusyhteistyötä.

Uudet laitteistot ja tilat tehostavat tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten kaupallistamista yhdessä alan teollisuuden kanssa. Tavoitteena on luoda uusia kustannustehokkaita ratkaisuja uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamiseksi ja maamme energiateknologiaviennin lisäämiseksi.

Uuteen tutkimusympäristöön rakennetaan muun muassa biomassan kaasutuslaitteistot synteesikaasun ja liikenteen biopolttoaineiden tuotantoon, biopolttoöljyjen ja liikenteen biopolttoaineiden valmistuslaitteistot sekä moottorivoimalaitos, jolla voidaan kehittää uusia monipolttoaineratkaisuja ja pakokaasujen puhdistusmenetelmiä.

VTT:n suunnitelmissa on täydentää tutkimusympäristöä myöhemmin siirtämällä sinne mm. sähköajoneuvojen ja aurinkoenergian koelaitteita. VTT:lle on myönnetty valtion talousarviossa lisämäärärahaa uusiutuvan energian tutkimusympäristön investointeja varten.