VTT:n johdolla tuulivoimaloiden melumallinnukselle pelisäännöt

20.8.2013

VTT:n johdolla on laadittu ehdotus, jonka pohjalta ympäristöministeriö laatii ohjeistuksen tuulivoimaloiden meluhaittojen vähentämiseksi lähiympäristössä.

Ohjeistusehdotus yhdenmukaistaa melumallinnusta ja helpottaa tuulivoimahankkeiden lupien hakemista ja myöntämistä. Samalla suunnittelijoiden riskit pienenevät, kun melumallinnus voidaan tehdä yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti.

Mikäli tuulivoimaloiden suunnittelijat tekevät melumallinnuksen ohjeistusehdotuksen mukaan, melutason ylittyminen altistuvassa kohteessa on hyvin epätodennäköistä. Melutason ohjearvot alittuvat rakennetun tuulivoima-alueen normaalin toiminnan aikana noin 95 %:n varmuudella.

Tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen laadittu ohjeistus koostuu mallinnus- ja mittausraporteista. Melua mallintavaan raporttiin on koottu aineistoa tuulivoimalan tai tuulivoima-alueen aiheuttaman melun syntymisestä ja etenemisestä eri maasto- ja sääolosuhteissa. Mittausraportti puolestaan sisältää ohjeistuksen mittaustavoiksi ja -olosuhteiksi.

Hankkeen päävastuullisena toteuttajana oli VTT. Yhteistyökumppaneina toimivat Pöyry Finland Oy ja Ramboll Finland Oy. Hankkeen rahoittivat ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry.