YIT suunnittelee tuulivoimapuistoja Kyyjärvelle ja Pyhäjärvelle

18.12.2013

YIT kehittää uusia tuulivoimapuistoja Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kyyjärvelle ja Pyhäjärvelle sijoittuviin hankkeisiin on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tulossa yhteensä 14 – 18 tuulivoimalaa.

Hankkeiden kokonaisteho on yhteensä noin 50 MW ja niiden vuosittainen sähköntuotanto vastaa molempien kuntien yhteenlaskettua sähkökulutusta. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2015 aikana ja voimalat ovat käyttövalmiita vuoden 2016 aikana.

Keski-Suomen maakunnassa sijaitsevaan Kyyjärven kunnan Peuranlinnaan on suunnitteilla 7-9 tuulivoimalaa. Hankkeen kaavoitus käynnistyy lähiaikoina ja tuulimittaus aloitetaan tammi-helmikuussa 2014. Kyyjärven kunnanjohtaja Eero Ylitalo on tyytyväinen tuulivoimapuistoon liittyvistä suunnitelmista.

– Tämä on kunnalle positiivinen asia. Kyyjärven kunta haluaa olla edelläkävijä uusiutuvan energian ja tässä kohtaa tuulivoiman kehityksessä, Ylitalo kommentoi.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevaan Pyhäjärven kunnan Murtomäkeen on suunnitteilla niin ikään 7-9 kpl tuulivoimalaa. Hankkeen kaavoitus ja tuulimittaus käynnistetään vuoden 2014 alussa.

YIT tarjoaa palveluita tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Palvelutarjonta kattaa maanrakennustyöt teiden ja lähialueen infrastruktuurin rakentamisesta tuulivoimalan perustusratkaisuihin sekä sähköistyksiin.

YIT on kehittänyt uusia, kustannustehokkaita perustusratkaisuja mm. maaston ja tuulivoimatuotantoon vaikuttavien olosuhteiden tuomiin haasteisiin. Valmiiden tuulivoimaloiden määrän lisäämiseksi YIT osallistuu strategiansa mukaisesti vahvemmin hankkeiden kehittämiseen myös niiden alkuvaiheessa.