Energiateollisuus ry: Epäreilusta voimalaitosverosta luovuttava

15.8.2013

Energiateollisuus ry:n mukaan hallituksen kaavailema, päästöttömälle kotimaiselle tuotannolle kohdistettu voimalaitosvero on perusteeton.

Voimalaitosvero heikentäisi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mukaan kotimaisten toimijoiden investointiedellytyksiä ja asemaa kansainvälisillä sähkömarkkinoilla. Se on lisäksi EU:n ilmastopolitiikan vastainen ja se kohtelee tuottajia epätasa-arvoisesti.

– Esitetyllä voimalaitosverolla tavoitellaan päästökaupasta aiheutuvan ”lisätuoton” verottamista. Kun päästökaupan nimenomaisena tarkoituksena on ollut päästöttömän tuotannon tekeminen kannattavammaksi fossiiliseen tuotantoon nähden, päästöttömyys veron perusteena on jo lähtökohtaisesti täysin järjetön, Naukkarinen sanoo.

Vero on varoittava esimerkki vaikeasti ennustettavasta toimintaympäristöstä ja se on jo nyt vaikuttanut sijoittajien näkemyksiin Suomen maariskistä. Kohonnut riskitaso puolestaan nostaa investointeihin vaadittavan lainarahan hintaa ja nostaa hankkeiden kustannuksia.

Yksi hallituksen tärkein tehtävä on turvata yritysten vakaa ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Esitetty voimalaitosvero on ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa, ja ET esittääkin, että hallitus lopettaisi kaavailut päästöttömän kotimaisen tuotannon verottamiseksi.