Fuusioreaktorin huolto suunniteltava muun suunnittelun yhteydessä

12.8.2013

VTT:n tutkimustulosten mukaan tulevien fuusiovoimaloiden käyttöastetta voidaan parantaa merkittävästi, jos voimalaitoksen etähuoltojärjestelmän suunnittelu tehdään osana reaktorin muuta suunnittelua.

Fuusiota valjastetaan energiantuotantoon kansainvälisissä ITER- ja DEMO -hankkeissa. ITER on rakenteilla oleva koereaktori, jossa testataan eri teknologioiden ja materiaalien soveltuvuutta fuusioreaktorien käyttöön. DEMO perustuu ITER:n onnistumiselle. Se tulee toimimaan kaupallisen fuusiovoimalaitoksen prototyyppinä.

VTT selvitti yhdessä Euroopan fuusioenergiatutkimusta koordinoivan EFDA:n kanssa, miten ITER-hankkeessa suunniteltu huolto ja laitteet soveltuvat DEMO-reaktoriin ja miten ITER:ssä ilmenneitä ongelmia voidaan välttää DEMO-reaktorissa.

Tutkimuksen tuloksena syntyneen konseptisuunnitelman mukaan fuusioreaktorin huolto tulee suunnitella riittävän aikaisin vuorovaikutuksessa muun suunnittelun kanssa. Kun etähuollon ja rakenteen suunnittelu tehdään rinnakkain, vältytään suurilta yhteensovittamista hankaloittavilta virheiltä.

Rakennusaikana ilmaantuvia muutostarpeita ilmenee vähemmän, ja valmiin voimalan huollonaikainen seisottaminen vähenee. Näin kustannukset pienenevät paitsi rakennusvaiheessa myös valmiissa voimalaitoksessa.

ITER-hankkeen tavoitteena on osoittaa fuusioenergian teknistieteellinen toteutettavuus ja saavuttaa korkea fuusioteho. Hankkeeseen osallistuvat EU:n lisäksi Venäjä, Japani, Kiina, Intia, Etelä-Korea sekä Yhdysvallat. ITER-reaktorin on määrä valmistua vuonna 2020.