Kameravalvonnan ohjestandardi uudistui

16.5.2013

Standardista SFS-EN 50132-7 Turvasovelluksissa käytettävät kameravalvontajärjestelmät. Osa 7: Soveltamisohjeet on julkaistu uudistettu painos.

Siinä annetaan suosituksia ja vaatimuksia turvasovelluksissa käytettävien kameravalvontajärjestelmien valintaan, suunnitteluun, asennukseen, käyttöönottoon, kunnossapitoon ja testaamiseen. Standardissa on huomioitu siirtyminen analogisesta digitaaliseen tekniikkaan, kuvanlaadun yleinen paraneminen, uudet valvontakamerastandardit ja testikohdemetodologia. Standardi on apuna spesifikaation kirjoittajille ja järjestelmän käyttäjille päätettäessä sovellukseen tarvittavista laitteista. Se myös tarjoaa keinot kameravalvontajärjestelmän toiminnan puolueettomaan arviointiin.

Kameravalvontajärjestelmän vähimmäisvaatimukset on määritelty standardissa SFS-EN 50132-1. IP-videosiirtojärjestelmän vaatimukset ja suunnitteluohjeet on määritelty standardissa SFS-EN 50132-5-1.

 

Seskon tiedote