Alfa Laval toimittaa lämmönjakokeskuksen Hämeenlinnakeskukseen

18.6.2013

Alfa Laval toimittaa syksyllä 2014 avattavaan uuteen kauppakeskukseen Hämeenlinnaan lämmönjakokeskuksen.

Kaksikerroksinen 27 000 neliön kokoinen Hämeenlinnakeskus rakennetaan Helsinki−Tampere-moottoritien päälle keskustan kupeeseen. Alfa Lavalin toimitus koostuu viidestä siirtimestä. Todelliset suoritusarvot nähdään kun keskus on otettu käyttöön ja siihen liitetyt verkostot on säädetty ja mitattu. Ajankohdaksi arvioidaan talvea 2015.

– Lämmönjakokeskus pitää huolen siitä, että lämmitys, ilmastointi ja käyttövesi toimivat kaikissa olosuhteissa. Se pitää myös ajorampit sulana”, kertoo Alfa Lavalin Etelä-Suomen aluepäällikkö Kari Suomalainen.

Lämmönjakokeskuksen avulla tavoitellaan myös piha-alueiden ja ajoluiskien pysymistä sulana mahdollisimman pitkälle talveen. Sulanapito tapahtuu ilmastointisiirtimen paluupuolelta sulanapitopiirin siirtimelle otettavalla lämmitysvedellä, kokonaan ilman kaukolämmön primäärienergiaa.

– Sulanapitoverkoston lämmityksessä käytettävä sekundäärienergia miellyttää myös paikallista energialaitosta: kaukolämpöverkostoon palaavan veden lämpötila saadaan laskettua mahdollisimman alas”, Suomalainen toteaa.

Hämeenlinnakeskuksen rakentamisesta vastaa NCC Rakennus Oy.