Rakennusteollisuus RT: Rakennusinvestoinnit kiihdyttäisivät talouskasvua

11.6.2013

Useat ekonomistit ovat esittäneet, että hallituksen kannattaisi elvyttää hiipuvaa talouskasvua tukemalla rakennusinvestointeja.

Rakennusteollisuus RT pitää ajankohtaa otollisena, koska rakentaminen on matalasuhdanteessa, kapasiteettia on vapaana ja kustannusten kasvu on maltillista.

– Yhteensä 400 miljoonan euron valtiontuki voisi toimia katalyyttinä 40 000 työpaikalle ja 2,5 miljardin investoinneille, joista valtio saisi verotuloja 455 miljoonaa, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti sanoo.

Pipatin mukaan valtion elvytystukea tarvittaisiin taloyhtiöiden korjausavustuksiin sekä talousahdingossa oleville kunnille kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseksi ja katuverkostojen kunnon kohentamiseksi.

– Esimerkiksi 100 miljoonan euron korjausavustukset taloyhtiöille voisivat saada liikkeelle miljardin euron investoinnit. Tällä työllistettäisiin 16 000 henkilöä, ja valtiolle kertyisi verotuloja noin 200 miljoonaa euroa, Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti kuvaa.

Rakentamiseen sijoitettu miljoona työllistää 13–16 henkilöä sektorista riippuen. Rakentamiseen ja ympäristön ylläpitoon osallistuu joka viides Suomen työllisistä. Verojen ja veroluonteisten maksujen osuus on 30–40 prosenttia rakentamiseen sijoitetuista euroista. Tiedot käyvät ilmi VTT:n selvityksestä rakentamisen yhteiskunnallisista vaikutuksista.