Viranomaisten yhteistyö edistää sähköturvallisuutta Pohjoismaissa

11.6.2013

Pohjoismainen yhteistyö sähköturvallisuusasioissa tähtää tapaturmien vähentämiseen ja turvallisuusriskien varhaiseen tunnistamiseen.

Pohjoismaissa sattuneista sähkötapaturmista on julkaistu Minna Kinnusen diplomityö ”Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries”. Työssä tarkastellaan sähköturvallisuuden tilaa Pohjoismaissa analysoimalla sähkötapaturmia vuodelta 2011 sekä haastattelemalla viranomaisia.

Pohjoismaissa sattui vuonna 2011 yhteensä seitsemän kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Kuolemia sattuu vuosittain sekä sähköalan ammattilaisille että kuluttajille. Sähkötapaturmien raportointitavoissa sekä -määrissä on eroja Pohjoismaiden välillä, mikä vaikuttaa kerätyn tapaturmatiedon sisältöön.

Tutkimuksen johtopäätöksissä nostetaan esiin pohjoismaisen yhteistyön merkitys sähköturvallisuuden edistämisessä. Yksi yhteisistä ongelmista on vähäinen tieto vapaa-ajalla sattuvista sähkötapaturmista, joita ilmoitetaan sähköturvallisuusviranomaisille vain satunnaisesti. Vain Norjassa yksityishenkilöillä on niistä ilmoitusvelvollisuus.

Diplomityö on tehty Tampereen Teknillisen yliopiston Tuotantotalouden koulutusohjelmassa ja se on hyväksytty kesäkuussa 2013.