Sertifiointijärjestelmä uusiutuvan energian järjestelmien asentajille

3.7.2013

Euroopan unionin uusiutuvan energian käyttöä edistävän direktiivin mukaisesti Suomessa on luotu vapaaehtoisuuteen pohjautuva sertifiointi- ja koulutusjärjestelmä alan toimijoille.

Uusi sertifiointijärjestelmä on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö-, lämpöpumppu- ja pellettiasentajille, joille on jo aiemmin järjestetty sertifiointiin tähtäävää koulutusta. Järjestelmän mukaisessa koulutuksessa alan toimijoille tarjotaan mahdollisuutta osoittaa pätevyytensä ja saada sertifikaatti.

Koulutus koostuu kaikille tarkoitetusta yhteisestä kaksipäiväisestä koulutusjaksosta ja kaksipäiväisestä erikoitumisjaksosta sekä loppukokeesta. Loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja saa sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta.

- Kuluttajille tämä koulutus takaa ilman muuta asiantuntevampaa palvelua näissä uuden teknologian vaativissa asennustöissä, sanoo Motivan asiantuntija Milja Aarni.

Tällä hetkellä koulutusta tarjoavat mm. Amiedu, TTS Koulutus, Koulutuskeskus Sedu, Rovaniemen AMK ja Savon koulutuskeskusyhtymä Sakky.

Sertifiointijärjestelmän toimivuutta valvoo uusiutuvan energian toimikunta, joka osallistuu koulutuksen suunnitteluun, loppukokeen tuottamiseen ja asentajarekisterin ylläpitoon. Motiva koordinoi toimikunnan työtä ja vastaa asentajarekisterin toiminnasta ja ylläpidosta.